Rodokmenový dotazník žena

Barevně zvýrazněné položky musí být vyplněny.
Bez jejich vyplnění formulář nelze odeslat.

Identifikace
* samoplátce
A. Údaje o vašem zdravotním stavu
Prodělané anebo současné onemocnění
let
/
/
B. Údaje o vaší rodině
Děti

Napište jméno, rok narození a zdravotní stav Vašich dětí od nejstaršího k nejmladšímu.
Pokud jsou z různých manželství či vztahů, uveďte jméno druhého rodiče.

1. dítě
2. dítě
3. dítě
4. dítě

Vaše případné další děti uveďte v doplňující poznámce na konci dotazníku. Pokud mají Vaše děti nějakou vadu nebo trpí nějakým onemocněním, uveďte zda a kde jsou léčeny či sledovány v doplňující poznámce na konci dotazníku.

Sourozenci

Napište celé jméno, rok narození a nemoci svých sourozenců od nejstaršího k nejmladšímu.
U nevlastních sourozenců uveďte, zda je společná matka či otec.

1. sourozenec
2. sourozenec
3. sourozenec
4. sourozenec

Vaše případné další sourozence uveďte v doplňující poznámce na konci dotazníku.

Rodiče

Napište jméno, rok narození a zdravotní stav Vašich biologických rodičů.

Matka
Otec
Rodina matky

Napište jména a příjmení rodičů a sourozenců Vaší matky.

Matka matky
Otec matky
1. sourozenec matky
2. sourozenec matky
3. sourozenec matky

Případné další matčiny sourozence uveďte v doplňující poznámce na konci dotazníku.

Rodina otce

Napište jména a příjmení rodičů a sourozenců Vašeho otce.

Matka otce
Otec otce
1. sourozenec otce
2. sourozenec otce
3. sourozenec otce

Případné další otcovy sourozence uveďte v doplňující poznámce na konci dotazníku.

Ostatní příbuzní
Poznámky

Pokud je to možné, PROSÍM DONESTE S SEBOU LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY VAŠICH PŘÍBUZNÝCH.
V PŘÍPADĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VČETNĚ VÝSLEDKU HISTOLOGIE NÁDORU!

Odesláním genetického dotazníku potvrzuji, že jsem si podrobně přečetl/a veškeré informace na webu dedicne.nadory.cz a jsou mi všechny zcela jasné. Chápu především to, že i když nemám žádnou prokázanou mutaci spojenou s rizikem nádorového onemocnění, neznamená to, že jsem nemohl/a nebo nemohu v budoucnu onemocnět některým typem rakoviny.
více informací.